Strandsonebasen
Basen inneholder et utvalg saker hentet fra retts- og forvaltningspraksis samt utredninger av advokater tilknyttet jussbistandsordningen. Sakene som er valgt ut kan ha overføringsverdi for flere kommuner i forvaltningen av strandsonen.

Rettsområde Tema
Type avgjørelse Fylke
Plan Ord i tittel  
   

RettsområdeType avgjørelsePlan og dispensasjonTemaDatoFylkeDokumenttittelDokument
FriluftslovenUtredningAnnetFerdsel01.10.2005AkershusAllmennhetens ferdselsrett på private veier3_Allmennhetens ferdselsrett på private veger.pdf
Plan og bygningslovenUtredningReguleringsplanErstatning08.12.2000ØstfoldErstatning ved regulering av strandtomt til friområde4_Erstatning ved regulering av strandtomt til friområde.pdf
FriluftslovenUtredningAnnetStengsler i strandsonen28.11.2000VestfoldFlaggstang som sjikanøst stengsel i strandsonen5_Flaggstang som sjikanøst stengsel i strandsonen.pdf
Plan og bygningslovenUtredningDispensasjonTerrenginngrep01.01.1990HordalandPålegg om fjerning av steinbrygge og tilbakeføring av utsprengt steinmasse6_Pålegg om fjerning av steinbrygge og tilbakeføring av utsprengt steinmasse.pdf
Plan og bygningslovenUtredningDispensasjonAnnet17.10.2000BuskerudForskjellsbehandling av grunneiere vedrørende dispensasjonsgiving7_Forskjellsbehandling av grunneiere vedrørende dispensasjonsgiving.pdf
FriluftslovenUtredningAnnetBrygger01.01.2000AkershusKrav om eiers tillatelse for ferdsel over privat brygge8_Eier må gi tillatelse til ferdsel over privat brygge - 07.09.2000.pdf
AnnetUtredningAnnetAnnet23.02.2001AkershusErverv av areal regulert til friområde fra bebygde fritidseiendommer11_Erverv av areal regulert til friområde fra bebygde fritidseiendommer - 23.02.2001.pdf
FriluftslovenUtredningAnnetFerdsel07.04.2005VestfoldFerdsel i strandsonen - innmarksbegrepet i forbindelse med anneks12_Ferdsel i strandsonen - innmarksbegrepet i forbindelse med anneks - 07.04.2005.pdf
FriluftslovenUtredningKommuneplanStengsler i strandsonen23.01.2001AkershusHjemmel for fjerning av oppsatt gjerde i strandsonen13_Hjemmel for fjerning av oppsatt gjerde i strandsonen - 23.01.2001.pdf
Privatrettslige forholdUtredningAnnetKyststi28.11.2000AkershusKan bruksretter og regler i naboloven hindre kommune i å etablere kyststi gjennom et hytteområde?16_Kyststi i hytteområde - forholdet til bruksretter og nabolovens regler - 28.11.2000.pdf
Plan og bygningslovenUtredningReguleringsplanErstatning19.12.2000AkershusErstatningsrettslige følger av reguleringsplan med tilbaketrukne linjer mot sjøen17_Erstatning ved reguleringsplan med tilbaketrukne byggelinjer mot sjøen - 19.12.2000.pdf
FriluftslovenUtredningAnnetAllemannsretten03.10.2000VestfoldKort avstand fra strandområde til oppført brygge og platting hindrer allmenn oppholdsrett18_Kort avstand fra strand til brygge og platting - ikke allmenn oppholdsrett - 03.10.2000.pdf
Plan og bygningslovenUtredningReguleringsplanErstatning10.01.2001Vest-AgderOmregulering av et hyttefalt til kulturlandskapsområde - adgangen- og erstatningsrettslige følger19_Omregulering av et hyttefelt til kulturlandskapsområde - 10.01.2001.pdf
Privatrettslige forholdUtredningAnnetFerdsel13.09.2000VestfoldOverføring av veirett over privat eiendom fra forsvaret til kommunen20_Overføring av veirett over privat eiendom fra forsvaret til kommunen - 13.09.2000.pdf
Plan og bygningslovenUtredningDispensasjonUlovligheter26.01.2001AkershusPålegg om fjerning av steinbrygge og tilbakeføring av utsprengt steinmasse - forskjellsbehandling23_Pålegg om fjerning av steinbrygge og tilbakeføring av steinmasse - 26.01.2001.pdf
12345